Ehjäksi

Ehjäksi koostuu 13 valokuvapohjaisesta digitaalisesta kuvasta. Sarja käsittelee tunteiden eli emootioiden ohella korjaamisen ja ehyeksi tekemisen teemoja. Kuvissa on viitteitä ihmisen fyysisiin tuntemuksiin sekä erilaisiin tietoisuuden tasoihin. Kuvia voi katsoa myös epätäydellisyyden estetiikan näkökulmasta. Sarja syntyi kuvataiteilijan ammattikorkeakouluopintojeni opinnäytetyön taiteellisena osiona vuosina 2018–19. Työni kirjallinen osio käsitteli tunteita herättävän kuvan tekemistä.

Jokaisen teoksen lähtökohta on valokuva ihmisestä. Vaikka mallina toimin minä itse, kuvat eivät ole omakuvia. Jälkikäsittelyllä olen pyrkinyt kaventamaan kuvan dokumentaarisuutta ja toisaalta lisäämään tulkintojen mahdollisuuksia. Samalla teen eroa kaupalliseen sekä journalistiseen esitystapaan.

Vaikka pyrin eroon valokuvan dokumentaarisesta luonteesta, olen paradoksaalisesti valinnut valokuvan yhdeksi välineeksi osin juuri sen todistusvoiman vuoksi; helpottamaan katsojan samastumista ja täten syventämään tämän kokemaa tunne-elämystä. Todellisuuden tarkkaa jäljittelyä tärkeämmäksi koen kuitenkin teoksen idean.

 

01iloa_60x90
Iloa, 2019
07pelkoa
Pelkoa, 2019
05rauhaa
Rauhaa, 2019

 

Mainokset